Alberto Razzetti passa alle Fiamme Gialle

https://www.genova24.it/2018/12/le-fiamme-gialle-arruolano-alberto-razzetti-209895/