Trofeo Nico Sapio, Erica Musso vola ai Mondiali

http://www.torinosportiva.it/2018/11/10/leggi-notizia/argomenti/torinosportivait/articolo/trofeo-nico-sapio-erica-musso-vola-ai-mondiali.html